Strategiczny projekt badawczy
A
A
A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
O projekcie

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) to strategiczny projekt badawczy.

Obszarem badawczym jest Zbiornik Goczałkowicki. Celem projektu jest rozwiązanie problemu obniżania się potencjału ekologicznego i funkcjonalnego zbiorników zaporowych w wyniku ich starzenia się i presji wynikających z zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni.

Wymiernymi korzyściami realizacji projektu będą poprawa zasobów zbiornika jako źródła wody picia dla Śląska; udoskonalenie ochrony przed skutkami powodzi i suszy oraz zachowanie stałego minimalnego odpływu wód ze zbiornika w warunkach suszy; ochrona wartości przyrodniczych i gospodarki rybackiej zbiornika.

Przedstawione zostaną także możliwości wykorzystywania Zbiornika Goczałkowickiego dla rozwoju rekreacji. Stworzony system będzie podstawą do podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie ochrony i utrzymania funkcji przy zapewnieniu dobrego potencjału ekologicznego zbiornika oraz decyzji społeczno-ekonomicznych.Dotyczy to także podlegających silnej antropopresji (wpływowi działań człowieka na środowisko przyrodnicze) zbiorników zaporowych. Europejskie standardy zarządzania tymi akwenami wymagają zachowania dobrego potencjału ekologicznego zasobów wodnych i ekosystemów z nimi związanych, a także wykorzystania wód zbiorników zgodnie z ich funkcją gospodarczą i zapewnienia bezpieczeństwa budowli piętrzącej w warunkach zagrożeń naturalnych i technologicznych. W świetle zapisów Ramowej Dyrektyw

abortion pill

pill y Wodnej, w krajach Unii Europejskiej konieczna jest intensyfikacja działań umożliwiających zrównoważone gospodarowanie zasobami wód w celu uzyskania ich dobrego stanu do 2015 roku.

Zobacz

  • Prezentacja projektu ZIZOZap prof. zw. Paweł Migula, koordynator projektu PDF w załączeniu
  • Prezentacja projektu ZIZOZap dr Piotr Łaszczyca, zastępca koordynatora projektu PDF w załączeniu
  • Lista faktów Zbiornik Goczałkowicki
pliki do
pobrania


Lokalna Grupa Rybacka
ŻABI KRAJ
Kraina Niezliczonych Możliwości

Żabi kraj

ZIZOZAP Konferencja


PO IG dla środowiska


in2in

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka